Advies bij het gebruik van statistische programmatuur. Wij ondersteunen in het bijzonder het gebruik van de volgende pakketten:

  1. R. Een zeer professioneel en uitgebreid pakket. Quakunde gebruikt dit pakket voor bigdata, datamining en prediction, voor GLM analyse (diverse vormen van regressie en variantie analyse), en voor cluster en factor analyse. R heeft uitstekende grafische en presentatie mogelijkheden.
  2. SPSS. Het alom bekende algemene statistische pakket. Bevat naast goede basis procedures en presentatie mogelijkheden ook ruim voldoende mogelijkheden voor de veeleisende statistiek.
  3. Microsoft Excel. Te weinig mensen beseffen dit maar dit programma biedt uitstekende mogelijkheden voor eenvoudige statistiek en data bewerking. Bovendien biedt het programma uitstekende mogelijkheden voor het maken van aantrekkelijke presentaties.
  4. Verder programmeren wij in Lazarus (deze opvolger van Borland's Delphi gebruiken we voor de Windows programma's); php (de meeste procedures van de SISA website zijn in PhP); javascript (sommige procedures van de SISA website zijn in javascript); en R. Omdat een groot aantal procedures in deze talen beschikbaar is is het maken van programma's op maat minder werk (en kostbaar) dan men denkt.