Patiënttevredenheidsonderzoek door Quakunde.nl

Tevredenheid van de patiënt met de verleende zorg is een belangrijke uitkomst van het medisch handelen. Patiënttevredenheidsonderzoek kan U helpen om aanwijzingen te vinden voor het verbeteren van de zorg. Quakunde helpt graag bij het uitvoeren van een patiënttevredenheidsonderzoek.

Voorbereiding

Het betrekken van de klant bij alle aspecten van het onderzoek is een belangrijk doel voor onze organisatie. Na overleg met de klant over vragen voor het onderzoek wordt een kort onderzoeksplan samengesteld waarin een aantal overleg momenten worden vastgelegd.

Vragenlijsten

In overleg met de klant wordt een vragenlijst voor een patiënttevredenheidsonderzoek samengesteld. Een aantal standaardvragenlijsten zijn als basis beschikbaar. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van gevalideerde instrumenten. We hebben de volgende vragenlijsten ter beschikking:

  1. Het Praktijk Bezoek Evaluatie Formulier (PBEF). Het PBEF beslaat één kant van een A4 en kan door de patiënt in enkele minuten worden ingevuld. Het PBEF kan door de patiënt in de praktijk worden ingevuld direct na het bezoek of eventueel worden meegenomen naar huis. Alle aspecten van het bezoek, zoals het maken van een afspraak, de ontvangst in de receptie, de wachtruimte en het bezoek aan de dokter worden met enkele vragen in kaart gebracht.
  2. Voor uitgebreider onderzoek is beschikbaar de Nederlandse Patiënt Tevredenheids Vragenlijst (NPTV). De NPTV is gebaseerd op de PSQ-III. De oorspronkelijk Engelstalige PSQ-III vragenlijst is aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Naast de PSQ-III is bij het samenstellen van de NPTV gebruik gemaakt van vragen uit de Monitor Volksgezondheid. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst resultaten uit de NPTV te vergelijken met de nationale standaard volksgezondheid (in ontwikkeling). De NPTV beslaat ongeveer drie A4 en het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De vragenlijst behandeld de volgende onderwerpen: algemene tevredenheid; opinie over medische kwaliteit; behandeling als persoon; communicatie; tijd besteed met de dokter; toegankelijkheid van de zorg.
  3. De NPTV kort. Deze is gebaseerd op de korte versie van de PSQ III, de PSQ-18.

Naar wens zijn additionele modulen uit verschillende andere vragenlijsten beschikbaar om nader te kijken naar specifieke aspecten van de zorg.

Analyse.

Quakunde doet de analyse van uw onderzoek graag voor U. Quakunde verzorgt dan het inlezen van de vragenlijst, voorziet U van eenvoudige computer uitdraaien van de resultaten, voorziet deze van commentaar, en maakt indien nodig een verslag. Quakunde kan U ook ondersteunen bij de analyse als U deze zelf wil uitvoeren. Quakunde adviseert dan het gebruik van EpiInfo aan voor de analyse van de vragenlijsten. EpiInfo is een gebruiksvriendelijk programma met voldoende mogelijkheden voor de analyse van een patiënttevredenheidsonderzoek. De uitvoer van EpiInfo is eenvoudig; tabellen kunnen zonder veel moeite worden opgenomen in rapporten en andere documenten. Quakunde ondersteunt verder het gebruik van SPSS en "R".