Voorbeelden van opdrachten uitgevoerd door Quakunde


Opdrachtgever


Werkzaamhedento CMENC.NL


SPSS analyse klant tevredenheidonderzoek. Data invoer en validatie. Maken tabellen.to cordaid.nl


Analyse community experimenten, analyse complexe designs, steekproefomvang berekeningen.to ggd.nl


Analyse van sterfte- en abortusdata. Ondersteunen schrijven artikelen. Nakijken spreadsheets.to quantitativeskills.com/sisa


Schrijven en testen van statistische proceduresto dogvision.nl


Evaluatie van een diagnose test. Statistisch advies. Nalezen rapport.to spss.com/nl


Lezing over datawegento http://equinenergy.com/


Evaluatie van fysiotherapie voor paarden. Ondersteunen schrijven rapport.to ggdzw.nl


Diverse statistische advies.to www.wrhs.org.au/services/mental/Child.htm


Evaluatie van een psychologische behandeling. Carma analyse in 'R'.to o3-onderzoekcentrumggz.nl


GLM-Poisson analyse BOPZ data. Ondersteunen schrijven artikelen.to rivm.nl


Advies bij rapport over datawegen. Schrijven toepassing om gewichten te maken.to epies op GGD.nl


Hulpmiddelen om GGD epidemiologen te helpen bij het wegen van de data van hun gezondheidsmonitor.to avans.nl


College over evidence based practice. CASP methode.to VU mc


Advies over complex samples poisson regressieto Southampton SPCT


Ondersteunen evaluatie psychiatrische zorg voor jongeren.to GGD zuid limburg


Advies over data wegen.to GGD Rotterdam Rijnmond


Vergelijken van gewogen data sets.