De Nederlandstalige versie van de Rand Corporations korte patiënten tevredenheidsvragenlijst (PSQ-18/NL) kunt U hier downloaden. Het gebruik van deze vragenlijst is gratis en vrij, zolang zowel de Amerikaanse als de Nederlandse bron worden vermeld in rapporten en verslagen. De bronnen zijn:

PSQ-18: http://www.rand.org/health/surveys_tools/psq.html

PSQ-18/NL: http://www.quakunde.nl/nl/

Op de website van de Rand Corporation bevindt zich informatie over hoe de PSQ-18 is samengesteld en hoe deze vragenlijst moet worden gescoord. Hoewel dit absoluut geen verplichting is stellen wij het op prijs om eventuele verslagen van onderzoek waarin de vragenlijst is gebruikt te ontvangen. Verder willen wij vragen of U ons ook Uw data kunt sturen, naar leeftijd en geslacht en eventueel etniciteit. Ontvangen data wordt volledig anoniem toegevoegd aan een grote dataset. Deze dataset wordt gebruikt om validiteit studies naar de Nederlandse PSQ-18 te doen en in een later stadium, als voldoende data beschikbaar is, wordt het mogelijk om benchmark data te verstrekken, waar resultaten van toekomstig onderzoek kunnen worden vergeleken met resultaten van een grotere data set.

Download de: PSQ-18/NL

Quakunde helpt U graag bij het opzetten en uitvoeren van het patiënten tevredenheidsonderzoek en bij het analyseren en opschrijven van de data. Op de profiel pagina staat meer informatie.